Knagi i dulki


Knagi


Knagi trapezowe

knaga trapezowa

knaga trapezowa rysunek

Knaga skośna D H L B S M A
12/150 12 32 150 85 30 M8 50
16/200 16 47 200 110 35 M10 55

Knagi Amerykańskie

knaga amerykańska

knaga amerykańska rysunek

Knaga amerykańska D H L A X Y G
15/145 15 26 145 80 62 29 4
16/200 16 35 200 102 82 36 4

Dulki nierdzewne

dulki nierdzewne


Dulka nierdzewna obejma

dulka nierdzewna obejma

dulka nierdzewna obejma rysunek


Dulka nierdzewna zaciskowa

dulka nierdzewna zaciskowa

dulka nierdzewna zaciskowa rysunek


Dulka nierdzewna widełki

dulka nierdzewna  widełki

dulka nierdzewna zaciskowa rysunek


Dulka nierdzewna BL

dulka nierdzewna  BL

dulka nierdzewna BL rysunek


Gniazdo kątowe

gniazdo kątowe

gniazdo kątowe rysunek


Uchwyt wędki

uchwyt wędki

uchwyt wędki rysunek